Spørgsmål og svar


Venteliste

1Har I en venteliste?
Du kan sagtens skrive dig op til lejebolig hos HT Ejendomme ved at klikke her: HT boligliste. Listen du skriver dig op på, er ikke en venteliste, men en interesse-liste. Listen er for personer, der søger bolig i Slagelse, Korsør og/eller Sorø. Skriver du dig op, får du derfor ikke et "nummer", men bliver kontaktet personligt, når der er en ledig bolig i den by du har søgt i.
2Kan jeg få af vide, hvor jeg står på listen?
Nej, den liste du har skrevet dig op på er ikke en venteliste, men en interesse-liste. Vi kontakter dig så snart der er en ledig bolig.
3Hvornår kan jeg forvente en bolig?
Der er mange der er interesseret i lejebolig i Slagelse, Korsør og Sorø. Hvornår du kan forvente, at blive kontaktet vedr. en ledig bolig, er svært at sige. Vi kontakter dig så snart der er noget ledigt.

Indflytning

1Hvad skal jeg gøre, når jeg har fået en bolig?
Vi fremsender en lejekontrakt og en opkrævning til dig. Du skal underskrive lejekontrakten og returnere den. Husk, at det er den, hvis navn der står på forsiden af lejekontrakten, som skal skrive under - også selv om der skal bo flere i boligen. Inden du kan få udleveret nøglerne til din nye bolig, skal du have indbetalt indskud og den første periodes husleje.
2Hvornår kan jeg få nøglerne til boligen?

Du kan få udleveret nøglerne senest samme dag, som din lejekontrakt begynder f.eks. den 1. i en måned. Det nærmere tidspunkt for udlevering af nøgler aftaler du med os – det skal dog ske indenfor normal arbejdstid.

Er boligen blevet klar til overtagelse før den planlagte indflytningsdag, kan du få nøglerne udleveret tidligere end den dato der fremgår af din lejekontrakt, såfremt du ønsker det. Bemærk dog - at du i så fald skal betale husleje fra den dag, du får udleveret nøglerne.

NB: Husk at medbringe kvittering for indbetalt indskud og husleje.

3Hvad er et indflytningssyn og indflytningsrapport?

I forbindelse med at du får udleveret nøgler til din bolig, aftaler du en dato og et tidspunkt for et indflytningssyn, hvor vi sammen gennemgår boligen.

Under denne gennemgang udfylder vi en indflytningsrapport, der beskriver boligens stand. Meningen med indflytningsrapporten er, at eksempelvis synlige skrammer og ridser, som HT Ejendomme har vurderet til ikke at skulle udbedres – noteres, således at når du en gang fraflytter boligen, så har både du og HT Ejendomme en oversigt over boligens stand ved din indflytning, og du vil derfor ikke kunne stilles til ansvar for forhold, der er noteret i rapporten. Du får selvfølgelig udleveret en kopi af indflytningsrapporten.

Under selve indflytningssynet kontrollerer vi i øvrigt også om boligens stand er, som den skal være. Vi kontrollerer derfor om eventuelle håndværkeres udførte arbejde er i orden, samt om der er øvrige forhold, der ikke er som de skal være. Konstateres der ting, der ikke er i orden, vil disse naturligvis blive udbedret på HT Ejendommes foranledning og på HT Ejendommes regning.

4Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opdager fejl og mangler, efter jeg er flyttet ind i boligen?

Mange gange konstaterer man først eventuelle fejl, skader og mangler efter, at man er flyttet ind i sin bolig. I forbindelse med indflytningssynet får du derfor udleveret en fejl- og mangelliste. Meningen med denne er, at du senest 14 dage efter indflytning indsender eller afleverer denne til HT Ejendomme, påført de eventuelle fejl, skader og mangler, som du har konstateret.

Afleverer du en fejl- og mangelliste, vil HT Ejendomme derfor efterfølgende komme for at besigtige de forhold, som du har noteret. Vi vil vurdere disse ting og konstateres der fejl, skader eller mangler, der skal udbedres, udføres disse på HT Ejendommes foranledning og HT Ejendommes regning. Er der ting, som vi vurderer ikke skal udbedres, vil vi i stedet gøre et notat om, at vi har set fejlen, skaden eller manglen. Således stilles du ikke til ansvar for det noterede, når du en gang fraflytter boligen.

5Hvad er en mangelliste?

Med mindre du flytter ind i et nybyggeri, så er der tale om genbrugsboliger. Alt efter alder, antal lejere og tidligere renoveringer bærer boligen derfor mere eller mindre præg af at have været beboet før. Du må altså ikke forvente, at alt er spritnyt i boligen, når du flytter ind, men tingene skal naturligvis fungere efter hensigten.

Hvis du opdager, at der er fejl eller mangler ved din nye bolig, så skal du udfylde en mangelliste, som du kan du kan finde på HT Ejendommes hjemmeside under Dokumenter. Senest 14 dage efter, at du har fået udleveret nøglerne til din bolig, skal du returnere mangellisten til HT Ejendomme, og så vil vi kigge på dine punkter. Nogle ting vil måske blive udbedret med det samme, mens andre ting blot vil blive noteret, så du ikke hæfter for disse fejl, når du flytter.

Min bolig

1Hvad er mine muligheder og rettigheder, hvis jeg vil forbedre min bolig?

Som beboer har du både mulighed for og ret til at foretage forbedringer, forandringer og installationer i din bolig. Det kræver dog, at de er ’håndværksmæssigt korrekt’ udført. Det vil sige, man må ikke kunne se mærkbar forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet.

I lejeboliger kaldes forbedringer eller forandringer af din bolig for "råderet" og installationer for "installationsret".

Forbedringer eller forandringer af din bolig ("råderet"), kan opdeles i inde i din bolig og udenfor din bolig. Forbedringer eller forandringer både inde i og udenfor din bolig aftales med HT Ejendomme, der beslutter hvilke, som det skal være tilladt at udføre udenfor boligen.

Husk at du altid skal anmelde både forbedringer, forandringer og installationer til HT Ejendomme, inden arbejdet påbegyndes.

Læg desuden mærke til, at det i enkelte tilfælde kræver en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationer.

2Hvad skal jeg gøre, hvis der går noget i stykker i min bolig?

Når noget går i stykker i din bolig, skal du kontakte HT Ejendomme. Så kommer vi og ser på problemet, ligesom vi vil bestille en håndværker til at udføre arbejdet, hvis det er nødvendigt.

Er skaden sket som følge af normal brug af boligen (slid og ælde), så betaler HT Ejendomme udgiften, men hvis det er noget, som du har ødelagt, så vil du blive opkrævet hele eller noget af udgiften til udbedring af det ødelagte. Opkrævningen vil ske over huslejen, så du skal ikke betale noget her og nu, men vil få tilsendt en kopi af fakturaen og besked om, hvornår beløbet pålægges din husleje.

Sker der en pludselig skade udenfor HT Ejendommes normale åbningstid (f.eks. i weekenden), hvor udbedringen ikke kan vente til næste arbejdsdag, så kan du selv kontakte vicevært Lars Hansen på 30 74 51 05

Reglerne er i øvrigt her de samme: hvis skaden er sket som følge af normal brug, betaler HT Ejendomme udgiften, men skyldes skaden noget, som du har ødelagt, så vil du blive opkrævet udgiften over huslejen. Bemærk venligst, at du kan komme til at betale for hele eller dele af udgiften, hvis du tilkalder en håndværker unødigt.

3Forbedringer – inde i din bolig

Råderet inde i din bolig består af enten forbedring af din bolig eller forandring af din bolig. For begge arbejder gør det sig gældende, at du selv rekvirerer håndværkere m.v. og selv finansierer udgiften.

Husk at du altid skal anmelde både forbedringer og forandringer til HT Ejendomme, inden arbejdet påbegyndes.

4Installation af vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler

Ønsker du at få installeret vaskemaskine, opvaskemaskine og tørretumbler i din lejebolig, skal du altid forespørge HT Ejendomme inden du køber. Der gives kun sjældent lov til installation, hvis der er adgang til fællesfaciliteter.

5Anmeldelse til HT Ejendomme

Uanset om du ønsker at forbedre din bolig eller forandre din bolig, skal det altid anmeldes til HT Ejendomme, inden arbejdet påbegyndes. Vi vil derefter sende dig en skriftlig bekræftelse på, at vi har modtaget din anmeldelse.

6Fremleje: Kan jeg fremleje min bolig?
Nej, det må du ikke med HT Ejendommes lejeboliger.
7Hvem har ansvaret ved skade?

Som udgangspunkt har du selv ansvaret, via din indboforsikring, ved f.eks. indbrud, oversvømmelse, hvis et vindue, en lås eller andet går i stykker osv.

Min husleje

1Hvordan opkræves huslejen?

Huslejen blive opkrævet på et girokort, som du vil modtage sidst på måneden til betaling af næste måneds husleje. Huslejen forfalder til betaling den første hverdag i måneden.

Ønsker du at tilmelde huslejebetalingen til Betalingsservice (PBS), kan du gøre dette via din netbank. Hvis du ikke benytter netbank, kan du medbringe dit girokort til din egen bank, så tilmelder de betalingen for dig.

HT Ejendomme kan ikke til- eller afmelde din huslejebetaling til betalingsservice.

2Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler min husleje til tiden?

Du vil modtage en betalingspåmindelse, og der vil blive pålagt et gebyr på næste måneds husleje. Læg mærke til, at det også vil være tilfældet, selvom du kun betaler din husleje én enkelt dag for sent!

Betaler du heller ikke din husleje inden fristen i den første betalingspåmindelse, vil du modtage en ophævelse af lejemålet, og vi beder Fogedretten om hjælp til at sætte dig ud af lejemålet.

HT Ejendomme har desværre ikke mulighed for at tilbyde henstand ifm. betaling af huslejen.

Husk derfor at betale din husleje til tiden, så du undgår unødige gebyrer og andre omkostninger. Det er altid en god idé at tilmelde huslejebetaling til betalingsservice (PBS).

Ønsker du at tilmelde huslejebetalingen til Betalingsservice (PBS), kan du tilmelde din husleje til betalingsservice via din netbank. Hvis du ikke benytter netbank kan du medbringe dit girokort til din egen bank, så tilmelder de betalingen for dig.

HT Ejendomme kan ikke til- eller afmelde din huslejebetaling til betalingsservice.

3Kan jeg få boligsikring eller boligydelse?
Du kan vedlægge en kopi af din lejekontrakt til din ansøgning om boligsikring/boligydelse. HT Ejendomme kan ikke oplyse dig om, hvor meget du eventuelt vil kunne opnå i boligsikring eller boligydelse. Du skal kontakte Udbetaling Danmark for at søge boligsikring/boligydelse.
4Kan jeg få boligstøtte (boligsikring eller boligydelse)?

Det afgøres af kommunen og Udbetaling Danmark. Du kan udfylde en ansøgning om boligstøtte, samt få yderligere informationer om reglerne på området på www.borger.dk

Har du brug for hjælp til ansøgning om boligstøtte, så kan du henvende dig til Borgerservice i din kommune. Vi kan desværre ikke hjælpe dig med reglerne på området og heller ikke oplyse dig om, hvor meget du eventuelt vil kunne opnå i boligsikring eller boligydelse. Det er udelukkende en beregning, som kommunen og Udbetaling Danmark laver.

Forbrugsafgifter

1Hvordan sker den årlige afregning af vand, varme og el?

Betaler du direkte til forsyningsselskaberne, så får du også tilsendt den årlige opgørelse fra dem.

Betaler du sammen med din husleje f.eks. a’conto varme, så vil der blive foretaget en årlig aflæsning af målerne i din bolig. Der vil komme opslag i god tid om, hvornår aflæseren kommer.

Det er vigtigt, at du sørger for, at aflæseren kan få adgang til din bolig, så du er sikker på, at din udgift bliver beregnet korrekt. Hvis du ikke selv kan være hjemme, så kan du aflevere en nøgle hos HT Ejendomme eller hos en nabo og give aflæseren besked om, hvor nøglen kan afhentes.

Du vil modtage din årsopgørelse cirka fire måneder efter aflæsningen, og tilbage- eller efterbetalingen vil herefter blive reguleret via din husleje.

2Hvorfor får min nabo mere eller mindre tilbage for varme/vand/el end mig?

Det er altid misvisende at sammenligne selve beløbet, man får tilbage. Har din nabo f.eks. betalt det samme i a’conto som dig? Det er vigtigt for udregningen af, om man skal betale ekstra eller have penge tilbage.

Desuden er der ikke to familier, der bruger el, vand og varme på samme måde, så det kan være, at I kan lære af hinandens gode vaner. Husk, at det både er godt for miljøet og pengepungen, hvis I kan finde på måder at spare på el, vand og varme i hverdagen!

Hvis du til gengæld er overbevist om, at der er sket en fejl i afregningen, så er du velkommen til at kontakte os.

3Jeg plejer at få penge tilbage, men i år får jeg ikke noget tilbage, hvorfor?

Hvis du fik penge tilbage sidste år, så er din a’conto-rate måske blevet sat ned, og det kan være grunden til, at du ikke får penge tilbage i år. Hvis du har regnskabet fra sidste år liggende, så kan det være en idé at sammenligne udgift og a’conto-betaling.

Hvis der har været prisstigninger på vand, varme eller el den seneste tid, kan det selvfølgelig også være en del af forklaringen. På regnskabet kan du se de forbrugte enheder (altså selve forbruget) og sammenligne med sidste år. Det giver et godt billede af, om du har brugt cirka den samme mængde vand, varme, eller el i år, som du plejer.

4Jeg har fået en del penge tilbage, hvorfor er min aconto-rate ikke justeret?
Hvis din opgørelse dækker mindre end et helt år, så er det grunden. Din a’conto-rate vil først blive justeret, når man har en opgørelse, der dækker et helt år. Hvis vi hos HT Ejendomme har fået meddelelse om, at udgiften til f.eks. varme eller vand vil stige meget det næste år, vil man også begrænse nedjusteringerne i a’conto-raterne for at imødekomme de højere priser i det kommende år.
5Jeg har fået en efterregning på vand, men det er nok, fordi jeg havde en vandhane der dryppede/et toilet der løb, hvorfor skal jeg betale for det?

Som lejer er det din pligt at fortælle HT Ejendomme om dryppende haner eller løbende toiletter med det samme, du opdager fejlen. Derefter er det vores ansvar at få fejlen udbedret hurtigst muligt.

Husk i den forbindelse på, at hvis du f.eks.har haft et løbende toilet igennem flere måneder, kommer du selv til at betale for udgiften til dette vandforbrug, og det kan blive mange tusinde kroner!

Skyldes fejlen slitage ved helt almindeligt brug, betaler HT Ejendomme udgiften til reparationen eller udskiftningen, men hvis der er tale om misligholdelse, vil du selv komme til at betale for reparationen.

Hvem der skal betale afgøres af HT Ejendomme og håndværkeren i hvert enkelt tilfælde. Hvis det er en udgift, som du skal betale, vil beløbet blive opkrævet sammen med din husleje, så du skal altså ikke betale håndværkeren, når han kommer.

6Jeg er fraflyttet, hvornår får jeg min slutopgørelse på forbrug?

Dit forbrug er naturligvis blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning, men selve opgørelsen vil du først modtage på samme tid, som du normalt får dine årsopgørelser. Det betyder, at hvis der normalt bliver aflæst i ejendommen 1/7 hvert år, så vil du modtage din opgørelse cirka fire måneder efter denne dato. Er du f.eks. fraflyttet 1/12 vil du modtage din slutopgørelse sidst i oktober året efter.

7Hvorfor løber perioden på min slutopgørelse til efter min fraflytning?

Du hæfter for husleje og a’conto-betalinger i istandsættelsesperioden (de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkerne istandsætter din bolig), og til boligen enten er genudlejet, eller din opsigelsesfrist udløber. Derfor dækker forbruget hele denne periode.

8Hvorfor er udgiften til varme så stor, jeg har kun boet i boligen kort tid?

Hvis du har boet i boligen i vintermånederne, så kan det være forklaringen. Man bruger ca. 75% af den årlige varmeudgift i de fire koldeste måneder, men man betaler det samme a’conto-beløb hele året. Man kan sige, at man sparer op til vinteren i løbet af sommermånederne, hvis du ikke har boet i boligen i de varme måneder, så mangler du denne ’opsparing’ af a’conto-indbetalinger.

9Hvorfor får jeg nu endnu en opgørelse på min tidligere bolig?

I nogle tilfælde kan du godt nå at få to opgørelser på forbrug efter din fraflytning. Hvis du er fraflyttet kort tid efter den årlige aflæsning i ejendommen, så vil du kort tid efter din fraflytning modtage den almindelige årlige opgørelse. Ofte vil der dog være en kort periode efter årsopgørelse, som endnu ikke er opgjort. Den endelige slutopgørelse, der dækker denne periode, vil du først modtage cirka ét år efter.

Fællesting

1Hvordan fungerer fællesvaskeriet?

I opgange med et fællesvaskeri får du udleveret et vaskekort, som du skal bruge til at få adgang til vaskeriet og som betaling for vask. Udgiften for vask vil blive opkrævet sammen med din husleje.

Opkrævningen af vask er altid to måneder bagud således, at det, som du f.eks. vasker i januar, opkræves sammen med huslejen for marts.

Går dit vaskekort i stykker, eller mister du kortet, skal du kontakte HT Ejendomme for at få et nyt og samtidig få dit gamle kort spærret.

Husk, at du skal betale for alt forbrug på vaskekortet, indtil du eventuelt beder om at få det spærret, så pas godt på det!

2Hvad er en husorden?

Alle ejendomme har en husorden. En husorden er fælles regler, som beboerne har vedtaget for at passe på boligerne og de arealer, der er udenom og for at undgå at genere hinanden med unødvendig støj m.m..

Du kan finde din vores husorden under Dokumenter.

Eksempler på almindelige regler er

– i boligen:

 • boremaskiner må kun bruges indtil klokken 19.00
 • hvis man en weekend vil holde fest, fortæller man sine naboer, at man vil gøre det
 • man spiller ikke højt efter klokken 22.00
 • hvis man syr på maskine, skal den stå på et underlag, så den ikke larmer

- uden for boligen:

 • må man kun bortkaste affald på steder, der er indrettet til det?
 • må man sætte parabolantenner og andre antenner op?
 • hvordan man skal passe på bede og blomster?
3Må man holde husdyr?

I særlige tilfælde må man gerne holde hund eller kat, men det kræver dog særlig tilladelse fra HT Ejendomme.

4Må jeg have en hund på besøg?

Ja, selvom der ikke må holdes husdyr i din bolig, må dine bekendte gerne medbringe deres hund, når de kommer på besøg. Hunden må naturligvis ikke være til gene for de øvrige beboere, mens den er på besøg. Hvis du skal passe en hund kan der gives tilladelse til dette i 3 uger om året, men du skal kontakte HT Ejendomme og oplyse perioderne, hvornår du passer hund.

Derudover er det ikke tilladt at have en hund på besøg så ofte, at det kan sidestilles med husdyrhold.

Husdyr

1Må jeg holde husdyr?

I særlige tilfælde må man gerne holde hund eller kat, men det kræver dog særlig tilladelse fra HT Ejendomme.

2Må jeg have en hund på besøg?

Ja, selvom der ikke må holdes husdyr i din bolig, må dine bekendte gerne medbringe deres hund, når de kommer på besøg. Hunden må naturligvis ikke være til gene for de øvrige beboere, imens den er på besøg, Hvis den skal overnatte hos dig, skal du give HT Ejendommen besked, da det er tilladt at passe en hund i 3 uger om året, men HT Ejendommen skal have besked om, hvilken periode du passer hund.

Derudover er det ikke tilladt at have en hund på besøg så ofte, at det kan sidestilles med husdyrhold.

3Jeg vil klage ifm. husdyr i min opgang

Hvis du vil klage ifm. ulovligt husdyrhold i din opgang, skal du sende en skriftlig klage til kontoret og den skal sendes til mail: info@htejendomme.dk

4Gode råd til at holde katten væk fra haven
 • Sprøjt vand på katten med vandslange eller vandpistol
 • Hamre to metal-grydelåg sammen tæt på katten
 • Strø indhold fra brugte teposer omkring blomsterbedet - katte kan ikke lide stærke dufte
 • Vand omkring bedet med et afkog af rosmarin og timian
 • Plant "gå-væk-kat" - planten Coleus Canina skræmmer nogle katte væk
 • Strø kakao-flis, et jordforbedringsprodukt, der består af lette, sprøde skaller fra kakaobønner, i havens bede
 • Dryp bentjære (også kaldet hjortetaksolie) på steder, hvor du vil holde katten væk, kan købes på apoteket, lugter dog forfærdeligt
 • Opsæt "PestBye Battery Operated Cat Repellers" i haven. Udsender lyde/impulser, som kun katten kan høre og den skræmmes væk

Klager

1Naboklage: Kan man klage over en nabo?

Ja, du kan indsende en skriftlig klage til administrationen, og så vil der blive set på sagen. Du kan dog kun klage, hvis der er tale om overtrædelser af HT Ejendommes husorden og ikke bare, fordi at du er blevet lidt uenig med naboen om nogle ting, eller du generelt synes, at pågældende er irriterende.

Nedenfor finder du oplysninger om, hvordan du klager, og hvordan forløbet ved en klagesag er. Du finder også en blanket, hvor du skal udfylde de punkter, som vi skal bruge for at kunne behandle din klage. Bemærk at alle klager og indsigelser skal være skriftlige. Vi kan desværre ikke behandle mundtlige henvendelser, da alt skal kunne dokumenteres i tilfælde af en retssag. Send klage via mail til info@htejendomme.dk

Når vi modtager en klage over naboer, vil den blive vurderet, og i nogle tilfælde indhentes udtalelse hos andre naboer. Hvis det vurderes, at der er grundlag for det, sender vi en skriftlig påmindelse til beboeren, der klages over.

Såfremt vi modtager fornyede klager, fremsendes fornyet påmindelse eller vi indkalder den pågældende beboer til et møde, hvor vi vil påtale de påklagede forhold.

Skulle disse initiativer ikke afhjælpe forholdene, og vi modtager yderligere klager, kan vi indbringe sagen for Beboerklagenævnet. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at dine skriftlige klager kan blive fremlagt i Beboerklagenævnet, ligesom du skal være indstillet på at afgive vidneforklaring i henhold disse. I nogle tilfælde kan en sag indbringes for Boligretten med henblik på opsigelse/ophævelse af lejemålet – også her kan dine klager blive fremlagt, og du kan blive indkaldt som vidne.

2Gode råd omkring Naboklager

Nedenfor er listet en række punkter som kan være gode at have i baghovedet eller at overveje i forbindelse med klagesager.

 • Kan problemet måske klares med en samtale?
 • Er der noget jeg selv kan gøre for at udbedre problemerne?
 • Er der andre, der også er generet af problemerne? – Hvis ja, så snak eventuelt med dem og lav en fælles klage.
 • Vær forberedt på, at en klagesag kan tage lang tid, og at problemerne måske ikke er løst efter første klage.
 • Husk kun at underskrive klager, som du selv kan stå inde for. Du kan blive indkaldt som vidne senere i forløbet.
 • Hvis problemerne fortsætter så skriv en ny klage, hvor du henviser til den tidligere.
 • Får du selv en henvendelse fra en nabo omkring noget, der generer ham eller hende, så lyt til det og se om I sammen kan finde en løsning på problemet.
 • Modtager du en henstilling fra HT Ejendomme, så bring tingene i orden med det samme.
 • Vis hensyn og vær positiv i hverdagen, hvis alle efterlever det, så bliver det et rart sted at bo.
 • Tænk på, at du bor tæt med dine naboer, og at I alle er forskellige mennesker med egne vaner og rutiner.

Opsigelse

1Hvordan opsiger jeg min bolig?

I forbindelse med opsigelsen af dit lejemål er det vigtigt, at vi får alle de relevante oplysninger, så vi undgår, at der opstår forsinkelser i opsigelsen og i genudlejningen.

Når du har udfyldt blanketten, kan du enten udskrive den og sende den til os med posten, eller du kan gemme en kopi på din computer og vedhæfte den i en mail.

Når du skal gemme en kopi på din computer, kan du finde "gem" funktionen oppe under filer øverst til venstre, når pdf filen er åben, det er også herfra, du kan printe formularen.

Når vi har modtaget din opsigelse, vil du modtage en skriftlig bekræftelse fra os.

Du kan finde en opsigelsesblanket på vores hjemmeside.

2Hvordan opsiger jeg min bolig – uden blanket?
I forbindelse med opsigelsen af dit lejemål er det vigtigt, at vi får alle de relevante oplysninger, så vi undgår, at der opstår forsinkelser i opsigelsen og i genudlejningen.

Din opsigelse skal være skriftlig ved personligt fremmøde, pr brev eller e-mail (info@htejendomme.dk).

Det er meget vigtigt, at du på din opsigelse angiver, hvornår boligen er ryddet og klar til at blive synet, da det er denne dato, der er afgørende for, hvornår boligen kan genudlejes.

3Hvornår skal min bolig synes?
Du vil modtage en indkaldelse til syn ca. 14 dage før fraflytningsdatoen. Såfremt du selv ønsker at bestemme dato og tid for fraflytningssyn, skal du kontakte kontoret senest 14 dage før fraflytningsdatoen og få en aftale. Du kan kontakte os på tlf. 58 58 01 50 i åbningstiden eller via mail info@htejendomme.dk
4Hvor lang er opsigelsesfristen?

Du har 3 måneders opsigelse til den 1. i en måned. Det vil sige, hvis HT Ejendomme modtager din opsigelse f.eks. den 12. januar, begynder dine 3 måneders opsigelse fra 1. februar og tre måneder frem. Du hæfter altså i dette tilfælde for husleje til og med april måned.

Du kan sagtens fraflytte boligen inden de tre måneder, og Ht Ejendomme vil naturligvis forsøge at leje boligen ud hurtigst muligt, men hvis det ikke lykkedes, kan du risikere at skulle betale husleje i hele opsigelsesperioden.

5Hvad er istandsættelsesperioden?

Istandsættelsesperioden er de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkere istandsætter din bolig. Du skal altid betale husleje for denne periode, også selvom du opsiger din bolig med 3 måneders varsel og først fraflytter boligen efter denne periode.

Fraflytning

1Din bolig skal genudlejes
Det betyder, at HT Ejendomme sender tilbud ud til interesserede boligsøgere, der står på vores interesse-liste. Ansøgerne vil ringe til dig for at aftale et tidspunkt, hvor de kan komme på besøg for at se din bolig.
2Fraflytningssyn

Ca. 14 dage før fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af HT Ejendommes ansatte. Ved fraflytningssynet gennemgås din bolig, og en synsrapport udarbejdes, hvor vedligeholdelsesstanden i din bolig fremgår. Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af flytteprocessen - både for dig og din HT Ejendomme. Her er det vigtigt at medbringe en kopi af indflytningsrapporten, nøglekvittering, samt eventuel fejl og mangelliste bekræftet af HT Ejendomme. Har du fået tilladelse til at lave ændringer i boligen, skal du også medbringe disse godkendelser ved synet.

Er du som beboer ikke enig i den vurdering, der er foretaget af din bolig, er det vigtigt, at du drøfter det med personen, der syner din bolig, så I kan gennemgå det sammen.

Er du efter gennemgangen stadig uenig i vurderingen, har du mulighed for at klage over synet. Klagen skal være skriftlig og sendes til HT Ejendommes mail: info@htejendomme.dk

Klagen skal beskrive, hvilke punkter på synsrapporten du ikke er enig i og, hvorfor du ikke er enig.

Husk at nøglerne til boligen afleveres til HT Ejendomme i forbindelse med synet, og at du har ikke adgang til boligen herefter!

3Hvordan foregår synet af boligen?

HT Ejendomme gennemgår boligen og noterer, hvad der skal laves. Har du ødelagt eller misligholdt noget i boligen, vil du skulle betale for det, og hvis noget af istandsættelsen skyldes almindelig slid og ælde, så betaler afdelingen for denne del af udgiften.

Har du ikke selv malet, eller bliver din maling af nogle rum ikke godkendt, skal der også udføres ’normalbeløbsarbejde’, som er maling af lofter og vægge, her betales noget af udgiften af dig og noget af HT Ejendomme. Fordelingen afhænger af, hvor længe du har boet i boligen.

Mangler du at aflevere én eller flere nøgler, så er man nødt til at omkode eller udskifte låsesystemet, så den nye lejer er sikker på, at der ikke eksisterer andre nøgler til boligen. Denne udgift skal du i givet fald betale, så husk at medbringe alle nøgler du har fået udleveret. Når synet er overstået underskrives synsrapporten, og du får en kopi med derfra.

4Hvad sker der, hvis jeg ikke selv kan være med ved fraflytningssynet?

Du har mulighed for at sende en anden i dit sted, så skal vedkommende bare medbringe alle nøgler og en fuldmagt fra dig. Hvis der ikke kommer nogen til den aftalte tid, vil HT Ejendomme gennemføre synet sammen med en kollega, så der er to vurderinger af boligen.

Hvis du ikke ønsker at deltage i fraflytningssynet og heller ikke sender en anden i dit sted så husk at aflevere alle nøglerne til HT Ejendomme.

Husk på, at HT Ejendomme ikke har nøgler til din bolig, hvis han ikke har modtaget dine nøgler, er han nødt til at bestille en låsesmed, der kan åbne døren og udskifte låsesystemet, og den udgift skal du betale for.

5Hvad indeholder den første opgørelse, jeg modtager efter fraflytningssynet?

Senest 14 dage efter fraflytningssynet modtager du en opgørelse over, hvad det kommer til at koste at istandsætte din tidligere bolig. Af denne opgørelse vil det fremgå, hvor meget HT Ejendomme skal betale, og hvor meget du skal betale (din andel af ’normalbeløbsarbejde’ og eventuel misligholdelse).

Priserne på denne opgørelse er overslagspriser fra håndværkerne, men det er samtidig din garanti for, at den endelige pris ikke kan stige med mere end 10%.

Bemærk dog, at der i denne opgørelse ikke er taget højde for f.eks. dit indskud og overskydende eller skyldig husleje. Opgørelsen dækker kun over udgiften til istandsættelse af boligen.

6Hvad dækker flytteafregningen over?

Nogen tid efter din flytning modtager du den endelige flytteafregning fra HT Ejendomme. Behandlingstiden kan variere, fordi den endelige afregning først kan foregå, når HT Ejendomme har modtaget håndværkerregninger m.m. Opgørelsen viser, hvad du har til gode, f.eks. indskud, forudbetalt husleje mv.. Hvis du i boperioden har gjort brug af råderetten (lavet forbedringer) og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteopgørelsen. Opgørelsen viser desuden, hvad du evt. skylder HT Ejendomme. Det drejer sig typisk om: Vand, varme, eventuel misligholdelse og din andel af normalistandsættelsen. Er der tale om et overskydende beløb i din favør, udbetales beløbet til den konto, du har oplyst.

7Hvor lang tid går der, inden jeg modtager endelig flytteafregning?
Typisk vil der gå ca. 8 uger fra der har været fraflytningssyn af boligen, til du modtager den endelige flytteafregning vedlagt fakturakopier på det arbejde, som du skal betale hele eller dele af udgiften til. Kan opgørelsen færdiggøres hurtigere, sendes flytteafregningen naturligvis før, men det kan omvendt også trække lidt ud, så det tager mere end 6 uger, før du modtager den endelige opgørelse.
8Hvad nu hvis jeg ikke er tilfreds med flytteafregningen?

Hvis der er nogle enkelte punkter på flytteafregningen, som du ikke helt kan forstå så kontakt den medarbejder, der har lavet flytteafregningen på telefon 58 58 01 50, så kan du formentlig få en forklaring på sammenhængen over telefonen.

Mener du, at du er blevet opkrævet for nogle udgifter, som ikke fremgår af synsrapporten, eller mener du at der nogle ting, som du ikke bør hæfte for i forbindelse med istandsættelsen, så skal du skrive en indsigelse til HT Ejendomme og præcist angive, hvad du ikke kan acceptere. mail: info@htejendomme.dk

Herefter vil sagen blive undersøgt, og du vil modtage et svar fra HT Ejendomme.

9Jeg er fraflyttet, hvornår får jeg min slutopgørelse på forbrug?
Dit forbrug er naturligvis blevet aflæst i forbindelse med din fraflytning, men selve opgørelsen vil du først modtage på samme tid, som du normalt får dine årsopgørelser. Dette betyder, hvis der normalt bliver aflæst i afdelingen 1/7 hvert år, så vil du modtage din opgørelse cirka fire måneder efter denne dato. Er du f.eks. fraflyttet 1/12 vil du modtage din slutopgørelse sidst i oktober året efter.
10Hvorfor løber perioden på min slutopgørelse til efter min fraflytning?
Du hæfter for husleje og a’conto-betalinger i istandsættelsesperioden (perioden på de 14 dage efter fraflytningssynet af boligen, hvor håndværkere istandsætter din bolig), og til boligen enten er genudlejet, eller din opsigelsesfrist udløber. Derfor dækker forbruget hele denne periode.
11Hvorfor får jeg endnu en opgørelse på min tidligere bolig?
I nogle tilfælde kan du godt nå at få to opgørelser på forbrug efter din fraflytning. Hvis du er fraflyttet kort tid efter den årlige aflæsning i afdelingen, så vil du kort tid efter din fraflytning modtage den almindelige årlige opgørelse. – Ofte vil der dog være en kort periode efter årsopgørelse, som endnu ikke er opgjort. Den endelige slutopgørelse, der dækker denne periode, vil du først modtage cirka ét år efter.
12Må jeg selv udføre istandsættelse af boligen ifm. fraflytning?

Ja, det skal blot være ’håndværksmæssigt korrekt’ udført. Det vil sige, man må ikke kunne se forskel på, om det er dig eller f.eks. en professionel maler, der har udført arbejdet.

Vær opmærksom på, at det i enkelte tilfælde kræver en autoriseret håndværker f.eks. i forbindelse med vand- og el-installationer.

Husk at nøglerne til boligen afleveres til HT Ejendomme i forbindelse med synet, og du har ikke adgang til boligen herefter. Derfor kan du heller ikke udføre arbejde i boligen efter synet; ønsker du at udføre noget af arbejdet selv, skal det derfor være færdiggjort inden synet.